Taiteelliset sisällöt

Saimaa-ilmiö2026:n kulttuuriohjelma rakentuu kolmelle pääteemalle: Veden voimalla, Yhdistävillä silloilla ja Itäisellä ilolla. Ohjelmakokonaisuudet avaavat väylän itäisen kulttuurin salaisuuksiin. Pääteemojen rinnalla kulkee Saimaa-arki-kokonaisuus, joka esittelee taidekokemusten ohessa pieniä elämyksiä ja merkityksellisiä kohtaamisia sekä Saimaan rannoilla asumisen erityisyyttä ja tapakulttuuria. Tutustu ensimmäiseen vaiheen hakukirjaamme täällä.

Veden voimalla

TAIDE JA KULTTUURI VESILLÄ 

Taide ja kulttuuri kulkevat kulttuuripääkaupunkivuonna vesiä pitkin. Taitelijamme valloittavat esiintymisareenoikseen rannat, saaret, kylät ja kaupungit, ja toteuttavat ennennäkemättömiä ja ainutkertaisia elämyksiä. Voit kompastua kulttuuriin vaikka tutulla rantaraitilla tai tuntemattomalla saarella. 

JÄRVEN KULTTUURI 

Järven kulttuuri kokoaa yhteen ohjelmakokonaisuudet, joissa Saimaan historia ja nykypäivä kohtaavat ja joissa Saimaan hyvin erilaiset asukkaat esittäytyvät. Varmaa on, että Saimaa on viimeksi mainituille rakkain paikka maailmassa. Teema lisää yhteisöllisyyttä, jakaa tietoa ja vaikuttaa Saimaamme ja sen asukkaiden tulevaisuuteen. 

METSÄN KULTTUURI 

Maailman tila haastaa meitä ajattelemaan elämäntapojemme rohkeaa muutosta. Metsän kulttuuri -kokonaisuudessa on mukana kolme kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa toteuttavaa hanketta, joissa kaikissa pohditaan metsän mytologiaa ja kysytään, mitä voimme oppia menneestä eli vaatimattomasta ja luonnon ehdoilla eletystä elämästä. 

Yhdistävillä silloilla

TEKNOLOGIAN YHDISTÄVILLÄ SILLOILLA 

Saimaa-ilmiö2026:ssa teknologia ja digitaalisuus on näkymättömien siltojen rakentaja, muutoksen tekijä ja immersiivisten tilojen luoja. Taiteen ja kulttuurin kosketus muuttaa kovan, fyysisen teknologiatuotteen elämykseksi ja antaa sille sielun. Saimaa-ilmiö2026 valjastaa muotoilun, taiteen ja teknologiaosaamisen uusiksi kulttuurisiksi elämyksiksi Itä-Suomen korkeakoulujen, yliopistojen, teknologiateollisuuden yrityksien ja taidefestivaalien, kuten esimerkiksi Kuopio Tanssii ja Soi, välisellä yhteistyöllä. 

TAIDE JA KULTTUURI SILTANA 

Saimaa-ilmiö2026:ssa taide ja kulttuuri toimivat sekä näkyvinä että näkymättöminä siltoina. Teema yhdistää maakuntiemme kulttuurilaitokset, jotka yhdessä voivat tehdä paljon enemmän kuin mihin yksin pystyisivät. Teemme tilaa nykytanssille ja vahvistamme kulttuuritasa-arvon toteutumista. Valaisemme sillat ja sytytämme Saimaalle valot. 

KULTTUURITILOJEN SILTOJA RAKENTAMASSA 

Kulttuuripääkaupunkivuosi herättää kaupunki- ja kuntakeskukset eloon,  rakentaa siltoja uuden itäsuomalaisen kaupunkikulttuurin syntymiseksi sekä luo mahdollisuuksia spontaanien tapahtumien ja tempausten järjestämiseksi julkisissa tiloissa. Kannustamme kaupunkeja ja kuntia osoittamaan paikkoja taiteelle ja tapahtumille sekä helpottamaan toimijoiden lupaprosesseja. Uusien tilojen rakentamisen sijaan innostamme julkisia ja yksityisiä toimijoita mahdollistamaan tyhjien tilojen monipuolista kulttuurikäyttöä. 

HYVINVOINNIN YHDISTÄVILLÄ SILLOILLA 

Kulttuuri ja taide lisäävät tutkitusti hyvinvointia. Tässä ohjelmakokonaisuudessa luomme aktiivista ja osallistuvaa elämäntapaa, nostamme eritystaiteen näkyväksi ja tasa-arvoiseksi osaksi kulttuuripääkaupunkivuotta sekä yhdistämme kulttuurin osaksi ilmiömäisiä liikuntatempauksia. 
 

Itäisellä ilolla

MUSIIKIN ALKUVOIMA 

Alueellamme, etenkin Pohjois-Karjalassa, on ikivanha kansanmusiikkiperinne, joka pohjautuu Suomen kansalliseepos Kalevalaan ja kansallissoitin kanteleeseen. Laulaminen on edelleen ihmisen väkevin ilmaisunmuoto, ja soittaminen sanojen jatke. Oma ilmiömäinen karjalainen perinteemme on kuitenkin juuri nyt omalla maaperällään vaarassa unohtua ja kadota. Saimaailmiö2026 tuo alueen oman musiikkiperinteen nykyaikaan, tekee sen näkyväksi musiikin genrerajat ylittävällä yhteistyöllä sekä luo alustan uusille innovaatioille. Saimaa-ilmiö2026 tekee yhteistyötä Slovakian Zilinan kulttuuripääkaupunkihankkeen kanssa uhanalaisten kansansoittimien pelastamiseksi ja suunnittelee festivaalia, jonka keskiössä ovat esimerkiksi Unescon suojelema slovakialainen kansansoitin fujara sekä suomalaiset kantele ja jouhikko. 

YHDESSÄ 

Yhteisöllisyys on osa Saimaa-arkea. Tämän teeman alle kokoamme uusia yhteisöllisiä toimintatapoja synnyttäviä kokonaisuuksia. Huomioimme eri ikäpolvet nuorimmista vanhimpiin. Arvostamme osaamista, taitoa ja hiljaista tietoa, ja tahdomme siirtää sen tuleville sukupolville. 

SYÖMÄÄN! 

Ruoka on aina ollut itäsuomalaiselle emännälle ja isännälle kunnia-asia. Ruokakulttuurimme perustuu vuoden kierron mukaan saatavaan satoon ja kertoo elämäntavastamme, kulttuuriperinnöstämme ja vieraanvaraisuudestamme. Meillä leivotaan, paistetaan ja tehdään ruokaa riistasta, marjoista ja sienistä. Perinneruokia arvostetaan ja reseptit siirtyvät sukupolvilta toisille